Vrijwilligersdiensten

De Beemster Ruiters is een vereniging van en voor de leden. Door vrijwilligerswerk van de leden kan de contributie laag gehouden worden. Voor ieder lid geldt dat er vrijwilligersdiensten gedraaid moeten worden:

  • De leden van de Beemster Ruiters zijn verplicht om 4x per jaar, gedurende 1 dagdeel (een halve dag) vrijwilligerswerk te verrichten.
  • Bij de bixie- c.q. ponyleden (onder de 18 jaar) worden de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van het lid verzocht om dit vrijwilligerswerk voor hen te verrichten.

Bij aanvang van het lidmaatschap en ieder nieuw jaar daarop volgend, kunnen vrijwilligers hun voorkeur opgeven welke soort diensten zij willen draaien. De vrijwilligersdiensten worden in diverse teams ingedeeld: 

  • Achter de bar en in de keuken*
  • Voor, tijdens en na de wedstrijden (keuze uit springen/dressuur/mennen) en andere activiteiten
  • In het onderhoud en de groenvoorziening

Spelregels vrijwilligerswerk

 

Bardiensten mogen alleen gedraaid worden door personen ouder dan 18 jaar en een afgerond IVA verklaring.