Afmelden

Lidmaatschap beëindigen
beëindiging van het lidmaatschap van de Beemster Ruiters dient uiterlijk 15 november a.s. schriftelijk doorgeven te worden aan het secretariaat.

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Beemster Ruiters loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.
Een uitbreiding van het lidmaatschap kan per de 1e van elke maand ingaan.

Opzeggen van startpas
Leden dienen zelf een startkaart  tijdig af te melden bij de KNHS via www.mijnKNHS.nl.