Historie

De Beemster Ruiters zijn in 1946 opgericht als afsplitsing van de Purmerendse vereniging Beyaert. De Beemster Ruiters gingen in eerste instantie van start met een tiental leden, maar na oprichting van de ponyclub in 1964 nam het aantal leden toe.

 

De eerste tien à twinig jaar was het paardrijden een verlengstuk van het gebruik op de boerderij, echter na de oprichting van de ponyclub werden ook leden van buiten het boerenbedrijf lid en de club veranderde.

 
In 1976 werd de manege aan de Rijperweg gebouwd. Voorheen reed men op stukken weiland of gemeentegrond en was er dus nog geen accommodatie. In eerste instantie werd een kantine aangeschaft. Berghaus in Beverwijk ging failliet en men kocht het atelier om als kantine te gebruiken. Verder werden er kachels en radiatoren uit een school in Amsterdam Noord gehaald.
Er werden verschillende acties op touw gezet om de verdere bouw van de manege te financieren, zoals de opbrengst van het mesten van lammeren.
Nadat de financiering rond was, hebben vele Beemster Ruiters geholpen met de bouw van de manege. De opening van de accommodatie werd dan ook groots gevierd!
 
In de jaren zeventig kwam de voltige bij de Beemster Ruiters om de hoek kijken. Deze tak van paardensport trok nog meer leden aan.
Met trots kunnen de Beemster Ruiters melden dat inmiddels aan jong en oud in diverse disciplines les wordt gegeven. Van mennen tot springen en van dressuur tot bixielessen, en in de toekomst mogelijk zelfs westernlessen!
 
Ook is er elk jaar, op de zaterdag voor Pasen, een winterafsluiting bij de Beemster Ruiters. Dit is een al 30 jaar oude traditie. De winterafsluiting staat elk jaar in het teken van een bepaald thema. De verschillende disciplines voeren voor de leden en andere belangstellenden een mooie show op als afsluiting van het winterseizoen.
 
Een andere traditie is het verlenen van medewerking aan de Sinterklaasoptocht in zuidoost- en middenbeemster door het rijden met de koets.
 
De Beemster Ruiters organiseren iedere maand een dressuur- spring- of menwedstrijd en ieder jaar hun eigen Concours Hippique. Dit concours vindt altijd plaats tijdens de Beemster feestweek. Dit Concours bevat naast de wedstrijden (springen en dressuur) ook vele mooie shows.
 
Ook organiseert de vereniging regelmatig buitenritten. De ene keer gaan de leden naar het strand, een andere keer gaan ze naar het Twiske.
Verder vinden er op het terrein van de Beemster Ruiters diverse evenementen plaats, zoals de jaarlijkse rammenkeuring, de centrale KWPN-keuring, diverse clinics en bieden wij zusterverenigingen de ruimte aan om ook wedstrijden te organiseren. Naast de gewone wedstrijden organiseert de vereniging ook onderlinge wedstrijden.
 
Op dit moment zijn de Beemster Ruiters gevestigd in hun nieuwe accommodatie aan de Nekkerweg 13a. De vereniging hoopt met deze nieuwe accommodatie in de toekomst nog meer mogelijkheden te creëren voor grote evenementen.
 
 
 

HISTORISCHE FEITEN 1946 – 2006

Het begon in een de schapenstal.
Afspraken om in de winter van 1972 samen met “De Beyaart” te trainen bij van Nugteren liepen helaas op een fiasco uit. Gelukkig vonden de Beemster Ruiters tot 1 maart (schapentijd) onderdak bij de familie Knip, die een kantine bouwde, waar koffie en frisdrank werd geschonken.
Opening (oude) manege 1978
Op 18 maart 1978 was het dan zover: de manege kon door burgermeester Kloeke en voorzitter Jan Vellekoop officieel geopend worden en die opening van de accommodatie werd groots gevierd!  De tot standkoming van de manege was de aanzet tot een periode van groei en bloei van de vereniging.
 
Siem Knip volgt Vellekoop op
Knip stond toen voor de moeilijke taak om de manège verder uit te bouwen. Hij slaagde er in om de Centrale K.W.P.N.-keuring en de Veulenveiling naar Middenbeemster te halen. Knip is uiteindelijk twaalf jaar voorzitter geweest en ontving van burgermeester Cattel de “Beemster tegel”
Concourscommissie
Nadat de Noord-Hollandsche Bond besloot de Provinciale Kampioenschappen in Spaarnwoude te houden, werd een Concours Commissie in het leven geroepen, waarvan Knip voorzitter werd. Toen bleek dat de Beemster Ruiters zeker in staat waren een goed concours te organiseren Nog steeds vindt het Concours Hippique ieder jaar in Beemster plaats, als bewijs van de kracht van de Beemster Ruiters. Het bestaan van het Concours Hippique wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors.
Voltige, mennen en bixies
Nog onder het voorzitterschap van Siem Knip kwam in de jaren ’70 de disipline voltige om de hoek kijken bij de Beemster Ruiters. Frida Knip had wel eens van voltige gehoord en wilde dit wel eens met een groepje gaan uitproberen. Dit was ook de voorloper van de jaarlijkse winterafsluiting.
Frida Knip stelde een programma samen en van lieverlee werd dat steeds uitgebreider. Zo werd onder meer het ouder/kind rijden en het rassendefilé geïntroduceerd.
Deze foto van de voltigegroep is genomen in 1995.
Op Adriaan: Daphne v.d. Schaar, Ingrid Schreuder en Denise Witte
Staand v.l.n.r.: Madelon van Beek, Gertjan Haan, Jolijn Köhne, Jennifer v.d. Eyk, Ramon v.d. Schaar en Frieda Verhoek.
 
Vanaf 1979 mennen
In 1979 werd de vereniging de discipline Mennen rijker. In dat jaar werd de menvereniging opgericht.
Vanaf 1988 Bixies
Ongeveer 9 jaar later, in 1988, werd door Mariët Hagenhoek een juniorengroepje in het leven geroepen, nu bekend onder de naam de Bixies. Deze leden zijn nog te jong voor de ponyclub. Mariët brengt hen spelenderwijs de eerste beginselen van de paardensport bij.
 27 SEPTEMBER 2008 OPENING NIEUWE MANEGE
Het was een zonovergoten heerlijke dag, die gedenkwaardige 27ste september: De Dag van de Grote Verhuizing naar de nieuwe manege aan de Neckerweg.
Heel veel organisatie is daaraan vooraf gegaan, maar het liep allemaal soepeltjes. De foto’s in het fotoalbum geven daar een goed beeld van.
 
De stoet op weg
Voorop in de stoet zette de Berliner van de Beemster Ruiters zich in beweging. Daarin had burgemeester H. Brinkman en zijn echtgenote plaatsgenomen, maar ook de voorzitter van de Beemster Ruiters Paulien Straver en haar man. Op de bok zaten in koetsierstenue Gert en Gré Haan, penningmeester van de Beemster Ruiters. Daarachter volgde een lange rij ruiters te paard.
 
Toen iedereen gearriveerd was op het nieuwe terrein werden natuurlijk eerst toespraken gehouden worden. De burgemeester, die de vereniging veel geluk en voorspoed wenste namens het gemeentebestuur, kon daarbij ook nog meedelen, dat aan de Beemster Ruiters een subsidie is toegekend voor de verharding van het parkeerterrein.
Paulien Straver bedankte iedereen, die ook maar op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de tot standkoming van dit geweldig nieuwe onderkomen van de Beemster Ruiters. Mensen die er vele vrije uurtjes aan hebben besteed. Van de ontwerpers, metselaars, timmermannen, tegelaars, schilders, en electriciëns, tot de catering.
Daarna onthulde burgemeester Brinkman een plaquette, waarop de dank wordt uitgebracht aan alle medewerkers van de Beemster Ruiters
 
Intussen waren de Beemster Ruiters in de binnenbak al begonnen hun kunsten te paard te vertonen en in de buitenbak werden diverse shows gegeven. In de kantine werd het glas geheven en nog meer toespraken volgden. Hans Vendrig sprak de leden van de bouwcommissie toe en Paulien reikte de onderscheiding, die hoort bij de titel Lid van Verdienste uit aan Jan Boom. Ook oud voorzitter Siem Knip, nam even het woord. Hij herinnerde aan het jaar 1978, toen onder zijn voorzittersschap de nu verlaten manege feestelijk in gebruik werd genomen. (zie hiervoor de pagina historie op deze site