Corona update 15 januari 2022

Naar aanleiding van de persconferentie zijn de maatregelen omtrent de sport en ook de paardensport versoepelt. Dit heeft voor de Beemster Ruiters positieve gevolgen de belangrijkste noemen we onderstaand op. Het gehele artikel van de KNHS kan je terug lezen via: https://www.knhs.nl/nieuws/2022/corona-update-versoepelingen-vanaf-15-januari/  De maatregelen zijn tot 25 januari.

Alle binnen en buitensportlocaties zijn open. Er is geen beperking in groepsgrootte of eindtijd vanuit de overheid. Wel gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden, dit geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar en als het door de aard van de sport niet mogelijk is om afstand te houden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • De horeca is gesloten, wel mag er afgehaald worden.

Dit betekend voor de Beemster Ruiters dat het normale lesschema weer opgepakt gaat worden vanaf maandag 17 januari. Het actuele lesschema vind je op: https://beemsterruiters.nl/lessen/

————

Update 27 november 2021

Na de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 zijn er weer maatregelen waar we rekeningen mee moeten houden bij onze vereniging De Beemster Ruiters. Wij volgen hierin de richtlijn van de KNHS. Het gehele artikel dat de KNHS heeft gepubliceerd naar aanleiding van de persconferentie is in de volgende link te lezen: https://www.knhs.nl/nieuws/2021/corona-update-geen-amateursport-tussen-1700-en-500-uur/

 • Amateursport (wedstrijden en lessen/trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan op binnen- en buitensportlocaties. Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan. Paardensportaccommodaties moeten daarom na 17:00 uur aangepast open blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden.Dit betekend voor De Beemster Ruiters het volgende:
  Na 17.00 uur zijn er GEEN verenigingslessen dus alle lessen na 17.00 uur komen te vervallen. Om dit op te vangen en iedereen de mogelijkheid te bieden toch gebruik te kunnen maken van de verenigingslessen hebben we een alternatief lesrooster opgesteld. Deze is geldig vanaf 28-11-2021 tot 18-12-2021.

   

 • Op een paardensportlocatie zijn er tussen 05.00 en 17.00 uur geen belemmeringen. Trainingen, (groeps)lessen, wedstrijden, etc. mogen plaatsvinden met in achtneming van de basismaatregelen en voor binnensportlocaties geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden, (groeps)lessen en trainingen. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Onder publiek wordt niet bedoeld: personen in functie. Denk hierbij aan trainers, instructeurs, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.

Dit betekent voor De Beemster Ruiters het volgende:
Neem geen extra personen mee naar De Beemster Ruiters. Ouders of grooms mogen gedurende de lessen niet aanwezig zijn in de binnenhal. Daarom vragen we iedereen te wachten in de auto totdat de les voorbij is. Hulp tijdens het op- en afzadelen is mogelijk. Denk er wel aan dat de 1,5 meter verplicht is zowel binnen als buiten.

——–

Update 4 november 2021

Zoals bij iedereen bekend is, zijn de corona regels aangescherpt en dan voornamelijk met betrekking tot de QR code.
Ook bij de Beemster Ruiters is de aanscherping van de QR code van toepassing. Dit houdt het volgende in: de rijbanen zijn toegankelijk zonder QR code. Echter zodra je de kantine betreed is de QR code van toepassing.
——–

Update 12 januari 2021

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen. Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. De lockdown heeft helaas gevolgen voor de gehele paardensector.

Dit houdt in dat de coronamaatregelen, zoals we die van de afgelopen lockdown periode kennen, aankomende drie weken nog zo blijven. 

——–

Update 15 december 2020

Er is weer een bijzondere tijd aangebroken, betreffende de maatregelen omtrent het COVID-19 virus.

We zijn in een lock-down terecht gekomen en dit treft ook de paardensport. De KNHS heeft eindelijk een duidelijk bericht naar buiten gebracht, hier willen we jullie graag over informeren. Het gehele artikel is overigens terug te vinden op:

https://www.knhs.nl/nieuws/2020/corona-update-hippische-binnensportaccommodaties-aangepast-open/

In het kort omschrijven we hieronder de belangrijkste punten:
–          Individueel rijden en verzorgen van paarden is toegestaan.
–          Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. Groepslessen zijn voor alle leeftijden niet toegestaan in de binnenrijbaan.
–          Buitenrijbaan: paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan, maar er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden.
–          Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven  paardrijden, buitenritten maken en lessen in een buitenrijbaan.
–          Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.
–          Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.
–          De KNHS adviseert om zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenaccommodatie, neem dit mee in je overweging als je komt rijden bij De Beemster Ruiters. Daarnaast willen we iedereen eraan herinneren dat ieder instructielid gebruik mag maken van de buitenaccommodatie.

Laten we met zijn allen de schouders eronder zetten om deze periode zo goed mogelijk door te komen.
Maar sta ook stil bij de mooie momenten en geniet met wie dat kan van de aanstaande feestdagen.

——–

Update 19 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 17 november en de daaruit bijgestelde maatregelen, opgezet door de KNHS, informeren wij jullie graag als volgt:
· We kunnen blijven paardrijden: (groeps-)lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
· Er worden geen wedstrijden verreden.
· Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Onderlinge wedstrijden zijn voor deze groep toegestaan. Kinderen met klachten blijven thuis.
· Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
· Er mag geen publiek aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.
· Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.
· Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Vanaf 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan zal het mondkapjes advies een plicht worden.

Verheugd kunnen we dus vertellen dat de groepslessen met ingang van donderdag 19 november weer van start kunnen volgens het bekende lesrooster. Het actuele lesrooster is te vinden op onze website.

Tevens wordt het organiseren van clinics (zonder publiek) ook weer mogelijk. Heb je ideeën of wil je zelf iets organiseren, neem dan contact op met het secretariaat via info@beemsterruiters.nl.

 Tot slot nog graag uw aandacht voor het volgende:

Helaas hebben we geconstateerd dat er met regelmaat in de binnenbak paarden worden gelongeerd. Dit is NIET toegestaan! Ook niet als er een ruiter op zit. Longeren mag alleen in de aanwezige longeerton buiten.

——

Update 29 september 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september 2020 en de daarbij aangekondigde maatregelen zal er het volgende veranderen bij de Beemster Ruiters:

– De kantine is vanaf heden gesloten
– Tijdens wedstrijden mag er geen publiek aanwezig zijn, een groom per start
– Prijsuitreikingen zullen vanaf heden niet meer gedaan worden.

Denkt u ook aan de gedragsregels!
• Vermijd drukte
• Was je handen vaak met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter (2 armlengtes of 1 paardlengte) afstand van elkaar
• Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
• Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

—–

Update juli 2020

Beste leden, donateurs, familie en vrienden van de Beemster Ruiters,

Hieronder enkele wijzigingen en aanpassing op het Covid-19 beleid welke we bij de Beemster Ruiters hanteren.

 • De kantine is open met wedstrijden, dit houdt wel in dat er een strikte looproute is en om de kantine.
 • Bij aanvang van de kantine ligt in een intekenlijst voor aanwezigen, hier kan op ingeschreven worden. De tafels in de kantine zijn verdeeld met nummers. Ga niet zomaar zitten maar wacht op instructies!
 • Het uitgangspunt blijft zo min mogelijk verplaatsen van personen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid binnen het gezin geldt nog steeds: blijf thuis.
 • Voor ouders is het mogelijk op ruime afstand van elkaar plaats te nemen op het terras tijdens de les. Graag de stoelen na gebruik weer terugplaatsen tegen de kantine op stapels zodat de stoelen niet wegwaaien.
 • Aandachtspunt is het opbouwen en afbouwen van het springen, als we op elkaar letten is dit prima te doen.

De gedrags- en hygiëneregels die voor iedereen gelden:
• Vermijd drukte
• Was je handen vaak met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter (2 armlengtes of 1 paardlengte) afstand van elkaar
• Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
• Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

Neemt iedereen zijn tag mee om de poort te kunnen open?

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de lessen en rekenen op jullie begrip en medewerking.