Vooruitlopend op de bixie wedstrijd op zaterdag 1 april 2023 (geen grapje!) wordt er voor de
bixie kinderen weer een springcursus georganiseerd op de zaterdag bij Marjolein, de
instructrice van de zaterdag springlessen.
Deze springcursus is een extra les en alleen voor bixieleden. De gebruikelijke rijles op de
vrijdagavond gaat ook gewoon door.

Deze lessen zijn op de zaterdag om 17.00 uur op de volgende data:
• 10 december
* 7 januari
• 21 januari
• 4 februari
• 18 februari
• 18 maart

Bij een minimum van 4 deelnemers zullen de lessen doorgaan en de kosten voor de hele
springcursus van 6 lessen € 30,00 bedragen. Wanneer er een les niet wordt meegereden is
er geen gelegenheid om deze op een later tijdstip in te halen.
Opgeven kan tot zondag 27 november via een bericht naar
bixie@beemsterruiters.nl. Wanneer er 4 kinderen zijn aangemeld zal dit vermeld worden