Lid worden

 

Lidmaatschap mogelijkheden

Lijkt het je leuk om lid te worden van de Beemster Ruiters? Lidmaatschap van onze rijvereniging hebben we in diverse soorten waardoor er voor iedereen een lidmaatschap is die bij hem/haar past. Wij bieden lidmaatschappen aan voor jong en oud waarbij:

  • je gebruikt maakt van de accommodatie
  • je instructie kan volgen voor zowel mennen-, dressuur- als spring- les

De opbouw van de lidmaatschapsvormen inclusief prijzen staan weergegeven in de toelichting van het inschrijfformulier.

Toelichting inschrijfformulier

Aanmelden als lid

Je kunt je op elk moment aanmelden

  • de contributie van de Beemster Ruiters wordt evenredig aangepast
  • de (verplichte) KNHS contributie blijft onveranderd het volledige jaarbedrag
  • het bestuur beslist in haar eerstvolgende vergadering over de toelating.
  • Het aspirant-lid krijgt nadien z.s.m. schriftelijk bericht van toelating of afwijzing.
  • het lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand na de datum van aanmelding en pas vanaf dat moment heeft een lid, afhankelijk van het type lidmaatschap, recht op instructie en kan er gebruik worden gemaakt van de accommodatie.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier kan worden gedownload en daarna ingevuld en ondertekend naar het secretariaat worden gemaild (info@beemsterruiters.nl). Alleen aanmeldingsformulieren, voorzien van een rechtsgeldige handtekening worden in behandeling genomen.

 

Lidmaatschap Beemster Ruiters

Bij je lidmaatschap horen ook bepaalde rechten en verplichtingen. Vooropgesteld staat dat we met zijn alle een vereniging zijn, waarbij plezier en sportiviteit voorop staat.

 

TAG (sleutel) voor toegang accommodatie

Elk lid (behalve een basislid) heeft recht op een TAG waarmee de poort bedient kan worden waardoor toegang tot het terrein mogelijk is. Een accommodatie lid of lid met een uitgebreid lidmaatschap kan met deze TAG ook de deur naar de binnenmanege openen/sluiten.

Wie een TAG wil ophalen kan contact opnemen met de info mail (info@beemsterruiters.nl) om een afspraak te maken. Voor een TAG dient een borgsom van 25 euro betaald te worden.
LET OP! Een TAG is persoonlijk en mag niet worden overgedragen (uitgeleend) aan derden.

 

Instructie

Het plaatsen van een nieuw lid in het lesaanbod van de Beemster Ruiters gebeurd in overleg met de instructie coördinator naar aanleiding van leeftijd, niveau en ruimte in de lesuren. Ieder potentieel lid bieden wij voorafgaand aan zijn aanmelding als lid de gelegenheid om eerst twee proeflessen te volgen. Het lesaanbod is terug te vinden in ons lesrooster.

 

Vrijwilligerswerk

De contributie zo laag mogelijk houden, kan alleen dankzij vrijwilligerswerk.
Alle leden van de Beemster Ruiters zijn verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging. Zie hier voor de spelregels.

 

 

Huisregels

Voor het gebruik van de accommodatie gelden ook huisregels. Als iedereen zich hier aan houdt blijft het leuk en gezellig. Zie hier voor de huisregels.